Gyerekeknek

Mozgásterápiák

Csoportos alapozó fejlesztő torna heti 2x

Az Alapozó fejlesztő torna egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló mozgásforma, mely során azon dolgozunk, hogy az idegrendszer éretten legyen képes működni.  
Bővebben

Csoportos homloklebeny terápia 

Homloklebeny tréning a gyermek idegrendszer gondolkodásért, figyelemért, stb. felelős területének (homloklebeny) egyéb rendszerekkel való összeköttetéseinek aktiválására és fejlesztésére szolgál.  
Bővebben

Csoportos kutyával asszisztált terápia 

Az állatasszisztált terápia játékos és hatékony módon tanítja a viselkedés- és érzelemszabályozást a kutyával való kapcsolaton keresztül.  
Bővebben

Csoportos szenzoros szemléletű komplex mozgásterápia 2 szakemberrel

A szenzoros szemléletű komplex mozgásterápia során a gyermek újra élheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újra szerveződik, erősebbé válik.
Bővebben

Csoportos szenzoros terápia (Dszit)

A szenzoros integrációs terápia olyan módszer, amely a benne résztvevő gyerekeknek izgalmas játéklehetőségeket nyújt, amelyek segítségével idegrendszerüket saját aktív részvételükkel fejleszthetik.  
Bővebben

Dorn terápia

A Dorn módszer egy finom, óvatos, kézzel végzett korrekciós technika. Minden korosztálynál tapasztalható ízületi kimozdulás, ami felborítja a statikai egyensúlyt és komoly eltéréseket okozhat a mogásrendszer és az idegrendszer működésében.
Bővebben

Egyéni gyógytorna

A gyógytorna az életkornak megfelelő mozgás kialakulásának elmaradása esetén, diagnózistól függően egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás keretein belül segít.  
Bővebben

Egyéni szenzoros szemléletű komplex mozgásterápia 1 szakemberrel

A szenzoros szemléletű komplex mozgásterápia során a gyermek újra élheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket, így az idegrendszer is újra szerveződik, erősebbé válik.
Bővebben

Egyéni szenzoros terápia ( Dszit)

A szenzoros integrációs terápia olyan módszer, amely a benne résztvevő gyerekeknek izgalmas játéklehetőségeket nyújt, amelyek segítségével idegrendszerüket saját aktív részvételükkel fejleszthetik.
Bővebben

Beszédterápiák

Csoportos beszédindítás 2 szakemberrel

A gyermekek által használt szavak száma kisgyermekkorban nagy eltéréseket mutathat. Esetenként késik a beszéd indulása, a szülők legnagyobb igyekezete ellenére sem bővül a szókincs. 
Bővebben
csoportos logopedia

Csoportos logopédia

Az artikulációs zavar, vagy hétköznapi nevén a pöszeség könnyen észrevehető, a gyermekek körében gyakran előforduló probléma. Amennyiben a gyermek ötéves koráig nem következik be a hanghibák spontán javulása, pöszeterápiára van szükség.
Bővebben

Egyéni beszédtechnika

A helyes beszédtechnikában több tényező játszik szerepet: pl. a légzés, a hangképzés, az artikuláció és a hangsúlyozás. Ezek felnőttkorban is kitűnően fejleszthetők. 
Bővebben

Egyéni diszlexia, diszgráfia terápia

Egy speciális terápiás és fejlesztő folyamat, amelyen a disz-es gyerekek megtanulják azokat a megküzdési módokat, stratégiákat, melyekkel képessé válnak az iskolai kihívásoknak megfelelni – kudarcok és szorongás nélkül.  
Bővebben

Egyéni logopédia

Az artikulációs zavar, vagy hétköznapi nevén a pöszeség könnyen észrevehető, a gyermekek körében gyakran előforduló probléma. Amennyiben a gyermek ötéves koráig nem következik be a hanghibák spontán javulása, pöszeterápiára van szükség.
Bővebben

Egyéni nyelvlökéses nyelés terápia

Nyelvlökéses nyelés esetén a két fogsor nem záródik, a nyelv a fogakhoz támaszkodik, és előre vagy oldalra a két fogsor, illetve az ajkak közé csúszik. A nyelv szabálytalan mozgása káros hatást gyakorol a fogakra, ez sok esetben kusza fogsort, helytelen hangképzést és állkapocs-rendellenességeket okozhat. 
Bővebben

Viselkedésterápiák

Csoportos kutyával asszisztált terápia 

Az állatasszisztált terápia játékos és hatékony módon tanítja a viselkedés- és érzelemszabályozást a kutyával való kapcsolaton keresztül.  
Bővebben

Egyéni autizmus specifikus fejlesztés

Az egyéni autizmus specifikus fejlesztés céljai minden esetben az adott gyermekre szabottak. A terápia alapját az autizmus spektrum zavar állapot mellett megjelenő főbb fejlődési eltéréseket mutató területek adják.  
Bővebben

Pszichológiai foglalkozás

Kompetenciák megerősítését, új szülői megoldások kialakítását szolgálja a különböző gyermeki viselkedésekre való reagálásban.
Bővebben

Pszichológiai konzultáció

Kompetenciák megerősítését, új szülői megoldások kialakítását szolgálja a különböző gyermeki viselkedésekre való reagálásban. 
Bővebben

Szociális kommunikáció/kompetencia csoport

A szociális kompetencia csoport céljai minden esetben a csoportba járó gyerekekre szabottak. A terápia alapját az autizmus spektrum zavar állapot mellett megjelenő főbb fejlődési eltéréseket mutató területek és és a közösségekben való eligazodás adják.
Bővebben

Tanulásterápiák

Csoportos iskolaelkészítő foglalkozás

Azon dolgozunk, hogy a gyerekeknél az iskolához szükséges készségek biztos alapokon nyugodjanak, hogy ne legyen túl nagy lépés az óvoda és az iskola közötti váltás.  
Bővebben

Csoportos részképesség fejlesztés 

Azon tanulási területek egyénre szabott fejlesztése, melyekben elakadást tapasztalunk az előzetes vizsgálatok és az anamnézis alapján.
Bővebben

Csoportos tanulástechnika tréning

A tanulásmódszertani folyamatban a sikerélmény és a tanulás kéz a kézben járnak, ahol a tanulás örömteli kaland.
Bővebben

Egyéni iskolaelkészítő foglalkozás

Azon dolgozunk, hogy a gyerekeknél az iskolához szükséges készségek biztos alapokon nyugodjanak, hogy ne legyen túl nagy lépés az óvoda és az iskola közötti váltás.
Bővebben

Egyéni részképesség fejlesztés

Azon tanulási területek egyénre szabott fejlesztése, melyekben elakadást tapasztalunk az előzetes vizsgálatok és az anamnézis alapján. 
Bővebben

Egyéni tanulástechnika tréning

A tanulásmódszertani folyamatban a sikerélmény és a tanulás kéz a kézben járnak, ahol a tanulás örömteli kaland.
Bővebben