Általános szerződési feltételek

1.  Bevezetés

Az alábbi részletezett Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a Vidám Gyermekekért – Jusztina Alapítványra,  mint Szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató) másrészről az Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központtól szolgáltatást vásárlóra, illetve a www.baranyfelho.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Szolgáltatást Igénybevevő).

 • A Szolgáltató adatai:
 • Cégnév: Vidám Gyermekekért – Jusztina Alapítvány
 • Telephely: Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ
 • Cég székhelye és a Központ címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 40. 
 • Telefon: (36) 30 435 4170
 • Eladó email címe: baranyfelho@baranyfelho.hu
 • Központ nyitvatartása: Hétfő-péntek: 08:00 – 20.00 óra, szombat: 08:00-14.00 óra
 • Nyilvántartásba-vételi szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: 13-01-0003267
 • Adószám: 18025448-1-42

A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve: Magyar, a többi nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű. A jelen ÁSZF 2018. szeptember 24-étől érvényesek Szolgáltató és Szolgáltatást igénybevevők közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind a központban, mind a Honlapon történő szolgáltatás igénybevételre), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő közös akaratával írásban lehet kikötni. A Szolgáltatást igénybevevő a Központban és a Honlapon történő szolgáltatás igénybevételével az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja.

2.  A Honlap használata, online időpontfoglalás

A Honlapon megjelenő árak és az alkalmazott adómértékek a szolgáltatás igénybevételi  országának megfelelően változnak.

A Honlapon történő időpontfoglalás feltétele a Szolgáltatást igénybevevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált email címmel és jelszóval történő bejelentkezés. A Honlapon bemutatott szolgáltatási paletta Szolgáltatóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt tartalmaz. A honlapon feltüntetett, Árak menüpontban szereplő információk, paraméterek, árak és igénybevételi adatok tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. 

3.  Fizetés

A Szolgáltatást igénybevevő a következő fizetési módok közül választhat: 

 • személyes fizetés a Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központban. A Szolgáltató az értékesítésről papír alapú számlát kizárólag a szolgáltatás igénybevételekor állít ki.
 • Átutalással a Magnet Banknál vezett számlára, melynek számlaszáma: 16200106-11575564 Áutatlás esetén ELEKTRONIKUS SZÁMLÁT állít ki a szolgáltató, azaz a vevő által megadott email címre elektronikusan levelet küld, az ebben szereplő hivatkozásra kattintva töltheti le Vevő a számlát pdf-ben, amelyet elektronikus formában tárolhat vagy kinyomtathat. Az Áfa tv. 259. § 5. pontjának elektronikus számla fogalma alapján az Áfa tv. alkalmazásában az e-mailben elküldött és befogadott pdf állomány is elektronikus számlának minősül.

4.  Elállás joga

A Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ által biztosított szolgáltatások lemondása esetén:  

 • Óralemondást (anamnézis, konzultáció, vizsgálat, terápia) a foglalkozás előtti nap 12:00 óráig fogadunk el. Ebben az esetben nincs lemondási díj.
 • Az ezt követő lemondások esetén az óradíj 50%-át számítjuk fel.
 •  Lemondás hiányában az órát igénybe vettnek tekintjük, és ebben az esetben az óradíjat teljes egészében ki kell fizetni. A bérletekről lehúzunk egy alkalmat. 
 • Óralemondást telefonon, SMS-ben és e-mailben is elfogadjuk.

5.  Személyes adatok védelme

Bizonyos adatokat elengedhetetlen rögzítenünk, a számlakiállításhoz, a terápiás és fejlesztőfoglalkozások szakvéleményeinek kezeléséhez. A honlap használatával a Szolgáltatást igénybevevő felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltatást igénybevevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. A szolgáltató nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél szakemberként vállalkozói szerződést köt Szolgáltatóval, (pl. gyógytornászok, fejlesztőpedagógusok, pszichológusok) és a Szolgáltatást igénybevevővel kötött szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

6.  Hírlevél

A Szolgáltató a Szolgáltatást igénybevevőknek e-maileket (Hírlevél) küld, melyben  szakmai hírekről, újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti a Szolgáltatások igénybevevőit. Szolgáltató az egyedüli jogosult a Szolgáltatást igénybevevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Szolgáltatónak áll jogában a Szolgáltatást igénybevő részére a Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központról szakmai és technikai információkat tartalmazó hírleveleket küldeni.

7.  Szerzői jogi információk

Jelen honlap összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik, az a Vidám Gyermekekért – Jusztina Alapítvány tulajdonát képezik. Az Alapítvány előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett a lap egészének vagy részeinek (szakmai szöveg, grafika, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása, másolása, felhasználása. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – mentheti vagy nyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.