Komplex (mozgás-, és kognitív) vizsgálat

Időtartam: 45 perc

Létszám: 1 fő

Időpont: Egyéni

1 alkalmas: 13.500 Ft/fő

4 alkalmas:

Terapeuta: Egyéni

Leírás

A komplex vizsgálat részletes képet ad a gyermek idegrendszeri érettségéről.  A mozgásos felmérés során a mozgásfejlődés legfontosabb állomásain, az elemi mozgásokon (kúszás, mászás, járások, ugrások) haladunk végig.

Ezentúl, egy előre megépített akadáléypálya segítségével, megfigyeljük a gyermek térérzékelését, kinesztétikus emlékezetét, dominanciáit, testsémáját, kézhasználatát, egyensúlyérzékét, mozgáskoordinációját, valamint a keresztcsatornák működését. 
A kognitív felmérés során olyan fontos részképesség területeket vizsgálunk, amelyek fejlettsége elengedhetetlen a gördülékeny iskolakezdéshez. A vizsgálat során ki kell tölteni a gyermeknek egy feladatlapot, mely részletes képet ad a szerialitásról, a tériányok felismeréséről, a szem-kéz koordinációról, a természetes iránykövetésről, az alak- háttér megkülönböztetéséről, az alak-, és formaállandóságról, a Gestalt- látásról, az azonosságok-, és különbségek felismeréséről. Ezentúl játékos feladatok segítségével megfigyeljük a gyermek rajzkészségét, ceruza fogását, auditív megkülönböztető képességét, általános tájékozottságát, beszédkészségét, logikai gondolkodását, reprodukáló képességét, emlékezetet.  

Az egész vizsgálat során figyelemmel kísérjük a gyermek szociális érettségét, figyelmét, emlékezetét. 
A vizsgálatot szakembereink a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos keretek között, oldott légkörben végzik, annak érdekében, hogy már az első találkozás is pozitív legyen a gyermek számára.  

Jelentkezés & Információ

Ha el szeretnék kezdeni a Bárányfelhőben a terápiát, első lépésként anamnézisre várjuk a szülőket. Az anamnézis alapján javasolni fogunk (amennyiben szükséges) egy vizsgálatot, melyről írásos szakvéleményt írunk. A vizsgálat után kezdődhet meg a terápiás folyamat.

Kérdéseivel kapcsolatban kérjük, keresse a recepciót a +3630-435-4170 telefonszámon vagy a baranyfelho@baranyfelho.hu e-mail címen.