Iskola előkészítő szeptembertől

Honnan tudod, hogy iskolaérett a gyerek?

Az iskolaérettség komplex fogalom, több területet is érint, amelyeket érdemes játékos formában fejleszteni már nagycsoportos óvodás korban! Fontos, hogy ne legyen túl nagy váltás az óvoda után az iskola, mert az hatással lehet a gyermek iskolai teljesítményére és személyiségére is! Iskola-előkészítő foglalkozásunkon segítünk abban, hogy az iskolához szükséges készségek biztos alapokon nyugodjanak, és a gyermek felkészülten kezdje az iskolát! 

Milyen területeket fejlesztünk játékos formában?

  • nagy- és finommozgások, térbeli tájékozódás
  • feladattudat, figyelem
  • logikus gondolkodás
  • matematikai képességek 
  • beszédértés, szókincsbővítés, szövegértés
  • együttműködés, türelem, szociális képességek fejlesztése 

Megalapozzuk a sikeres iskolakezdést! 

Szeretettel várjuk gyermeked! 

Jelentkezés: +36-30-435-4170